Geleneksel Sorular

NEDEN GELENEKSEL?

Daha çok, daha hızlı, daha ekonomik ürün elde etmek, daha uzun süre rafta tutmak, markaya özel tat, koku, renk oluşturmak gibi amaçlarla kullanılan endüstriyel yöntem, araç ve kimyevî katkı maddeleri, gıdanın gıda olma vasfı bozulabilmekte ve kendisinden beklenen fayda azaltılmak veya yok edebilmektedir. Bu da insanın cenin safahatından yaşlılığa kadar hayatının tüm aşamalarında kalıcı veya geçici sağlık sorunlarına yol açıyor!

Piyasaya arz edilen ürünlerin hemen hepsinde;
– doğal, taze, naturel olduğu,
– katkı içermediği
– bazen de köyden geldiği gibi gerçekliği tartışmalı beyanlar görülür.
Hatta 3 yıl önce üretilmiş, depo ve rafta beklemiş ürünün üzerinde bile ‘taze’ yazmaya devam ettiği bir gerçektir.

Artık şimdi kim ayranın ekşimediğini söylese doğru söylemiştir. Çünkü katkısız diye yazsalar da ayran bile ekşimiyor artık.

Eskiden gıdamız ekşir, küflenir, kokar, bozulurdu. Çünkü temizdi, canlıydı, diriydi. Bu nedenle de kurtlanır ve böceklenirdi. Şimdi kurdun bile tenezzül etmediği ürünler yediriyorlar hepimize. Evet, eskiye nispetle çok gösterişli ve daha sözde lezzetli ürünler yediyorlar; lakin hepimiz hasta, hepimiz sağlık endişesi taşıyoruz. Oysa hangi din, dil ve ırktan olursa olsun maddeten temiz, mânen sakıncasız gıda ve ürünlerden istifade etmek herkesin hakkı.

Piyasaya arz edilen ürün ve hizmetlerin yahut bunların elde edilmesinde kullanılan tohum, toprak, hammadde, yarı mâmül gibi tüm kaynak unsurlar ile insanlara ulaşana kadarki tüm süreçlerinden ‘emin’ olduğumuz ürünleri ‘geleneksel garanti markası’yla işaretliyoruz. Hep birlikte korunmak ve emanete sahip çıkmak için.

KİMLER ALABİLİR?

1- Tabiî yapısı değiştirilerek hibritleştirilmemiş ve nesilden nesile aktarılarak korunmuş geleneksel / an’anevi / tabiî tohum kullananlar,

2- Ziraî üretiminde herbisit, pestisit, fungusit, hormonlar, kimyevî gübreler, GDO’lu yemlerle beslenmiş hayvan gübresi ve antibiyotik kullanmayanlar,

3- Eklendiği maddenin tabiî yapısını, istifade edenlerin sağlığını ve çevreyi bozma ihtimali taşıyan, gıda amacıyla kullanılan veya kullanılmayan, gıdaların tat, koku, lezzet, raf ömrü ve görünümünü değiştirmek amacıyla katkı maddesi eklemeyenler,

4- İşleme tâbi tutulan ürünün yararlı özelliklerini azaltan veya yok eden pastörize, UHT, modifiye ve nano gibi endüstriyel işlemler uygulamayanlar,

5- Bitki veya hayvanlarını fıtrî yöntemler dışında, dış etkenler kullanılarak döllemeyenler,

6- Gıdanın özelliğini değiştirebilecek niteliklere sahip ambalaj ve teşhir malzemesi kullanmayanlar,

7- Ürünlerini kirli sularla sulamayanlar,

8- Hayvanlar işkence uygulamayanlar,

9- Ürünlerini ışınlamayan yani radyasyona maruz bırakmayanlar.

ÜRÜNÜME GELENEKSEL YAZABİLİR MİYİM?

Geleneksel garanti markası kullanım haklarını elde etmeden ürüne ‘geleneksel’ yazılamaz ve ‘geleneksel logosu’ ürünlerde kullanılamaz.

SERTİFİKA ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ürünlerinizin gelenksel.com.tr yer alan ve tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan ‘Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ ile sektörünüze ait özel tebliğ hükümlerine uyduğunu düşündüğünüz ürünlerinizde Geleneksel logosunu kullanabilmek için sizde müracaat edebilir siniz?

HER MÜRACAAT EDEN ALABİLİR Mİ?

Hayır! ‘Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ ile sektörünüze ait özel tebliğ hükümlerine uygunluk denetiminde geçen ürünler alabilirken, denetimden geçemeyenler alamazlar.

SERTİFİKA ÜRÜNE Mİ MARKAYA MI VERİLİYOR?

Sertifika kesinlikle markaya ve firmaya verilmemekte olup sadece müracaat edilen ürüne verilir.

ÜRETİCİ HER ÜRÜNE GELENEKSEL LOGOSUNU KULLANAMAZ MI?

Hayır yazamaz! Sadece ‘Geleneksel’ logosunu kullanım hakkı verilmiş ürününe bu logoyu kullanabilir.

FİRMANIN HANGİ ÜRÜNE ‘GELENEKSEL’ KULLANIM HAKKI ALDIĞINI NEREDEN BİLEBİLİRİM?

Üretici ‘geleneksel’ kullanım hakkı almış ise ürünün üzerine kendisine verilen ‘kare kod’u eklemek zorundadır. Bu kare kodu okutup gelen siteden ayrıntılarını görebilir yahut da ‘geleneksel logosu’ içindeki numarası www.geleneksel.com.tr/…../ şeklinde yazarak da görebilirsiniz.

DENETİM NASIL YAPILACAK?

Üretici müracaatını yaptıktan sonra ön denetim yapılacak. Denetimle birlikte ürünlerden numuneler alınarak analiz edilecektir. ‘Geleneksel Garanti Markası’nı kullanım hakkı kazanmış firmalar bilgileri dışında randevusuz denetlenecektir. Piyasadan alınan numuneleri analiz edilecektir.

FİRMA HİLE YAPARSA?

Üreticinin ‘Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ ile sektörünüze ait özel tebliğ hükümlerine uymadığı tarafımızca tespit edilmesi durumunda, kullanımları derhal iptal edilerek, iptal gerekçesiyle birlikte yayınlanacaktır. Kamu makamlarınca, tüketicilerce veya başkaca taraflarca yapılan piyasa denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda bu tespit incelenecek ve doğru ise iptal işlemi derhal gerçekleştirilecektir. İptal kesinleşinceye kadar sertifika kullanımı askıya alınacaktır.

KİMLER MÜRACAAT EDEMEZ?

1- Hibrit, F1, GDO’lu; tohum, bitki ve hayvan kaynaklı gıda ve diğer ürünleri üretenler,

2- Ürünlerinde zararlı katkı maddelerini kullananlar,

3- Tohumun muhafazası, ekilmesi, bitkinin gelişmesi, hasadı, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve taşınması sırasında her ne amaçla olursa olsun tarım kimyasalı kullananlar,

4- Ürünleri elde ederken veya muhafaza amaçlı olarak pastörize, rafine, modifiye, ışınlama vb işlemlere tabi tutanlar,

5- İnsan ve çevreye zarar verici ürün ve hizmet üretenler,

6- Atıkları ile çevreyi kirlettiği tespit edilenler,

7- Sağlık kurallarına riayet etmediği açıkça belli olanlar,

8- Tütün, alkol ve her türlü uyuşturucu madde gibi sağlık açısından risk oluşturduğu bilinen ürünleri üreten veya bunlara ait katkıları ürünlerinde kullananlar,

9- Tağşiş yapan, bozulmuş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri yeniden üretim hattına gönderdiği tespit edilenler,

10- Ülkelerin mevzuatı buna izin verse dahi ürünlerin içeriğini, ürüne ilave edilen bütün katkıları, oranlarıyla birlikte tam ve eksiksiz listesini ürün etiketine yazmayanlar,

11- Müracaata konu ürünü, müracaata konu olmayan ürünler ile aynı alet edavatla üretenler,

12- Kitle iletişim araçlarından en az birini bulundurmayan ve müşterinin soru, sorun ve taleplerini en geç üç (3) güç içerisinde neticelendiremeyen işletme, üretici ve çiftçiler,

13- Çalışanların sağlık ve güvenliğini ve diğer yasal haklarını koruyucu önlemleri almayanlar müracaat edemezler.

BU ŞARTLARA UYAN FİRMA ÇIKMAZSA…

Belirlediğimiz şartlara uyan üreticinin çıkmaması durumunda bu bizim için başarısızlık değil, bilakis ülke için kötü bir karne olacaktır.

AMACIMIZ TİCARET Mİ?

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi, kâr amacı gütmeyen sivil bir oluşumdur. Hiçbir ticari amaç taşımaz. Asıl amacımız; geleneksel/temiz ürün üreten üretici ile sağlıklı gıdalarla beslenmek isteyen özel kimseleri buluşturmaktır. Bu sayede tohum, toprak, su kaynakları, tabiat, diğer canlılar, insan sağlığı ve bir bütün olarak dünya bir nebze korunmuş olacaktır.

Sorularınız için: http://www.geleneksel.com.tr/iletisim

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.