Ekmek Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

EKMEK TEBLİĞİ

20.02.2014 / Rev. 02

       AMAÇ

      Madde 1 – Bu Tebliğin amacı,  Geleneksel Garanti Markası yönetmeliğine göre sertifikalandırılacak ekmeklerin taşıması gereken ilkeleri belirlemektir.

       KAPSAM
Madde 2 – Bu Tebliğ, Genlerine müdahalede bulunulmamış tahıllardan, katkı maddesi eklenmeden üretilmiş olan tabiî ekmekleri kapsar.

       DAYANAK

       Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81860 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

       TANIMLAR

       Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

       UnGenetik yapısı hibrit ve modifiye yöntemlerle değiştirilmemiş buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, nohut türü hububatlar ile bu tahılların çimlendirilmiş ve kurutulmuş tohumlarının yıkanmadan, rüşeym ve kepekleri ayrılmadan taş değirmende öğütülerek elde edilen ürünü,

       Tam UnUnu,

       Ekmeklik Tam Unİnce elekten geçirilerek yüzde 10’unu geçmeyecek düzeyde kepeği alınmış unu;

      EkmekKatkısız tam buğday ununa; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu yahut suda eritilerek eklenmiş kaya tuzunu ve geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu) ekşi mayanın ilave edilip yoğrulması, uzun süre, yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Arpa EkmeğiKatkısız tam arpa ununa; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu ve geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu) ekşi mayanın ilave edilip yoğrulması, uzun süre, yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Çavdar EkmeğiKatkısız tam çavdar ununa; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu) ekşi mayanın ilave edilip yoğrulması, uzun süre, yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Yulaf EkmeğiKatkısız tam yulaf ununa; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu ve geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu) ekşi mayanın ilave edilip yoğrulması, uzun süre, yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Tahıl EkmeğiKatkısız tam arpa, buğday, yulaf, çavdar unlarının eşit (farklı oranlarda denebilir) oranda karışımına; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu ve geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu) ekşi mayanın ilave edilip yoğrulması, uzun süre, yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Çeşnili EkmekKatkısız tam arpa, buğday, yulaf, çavdar, nohut, mısır unlarının eşit oranda karışımına; temiz içme suyu, temiz öğütülmüş kaya tuzu ve geleneksel (undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterilerin olduğu ekşi mayanın yanı sıra sızma zeytinyağı, susam, tahin, herhangi bir işlem görmemiş kuruyemiş, meyve, sebze ve baharat türleri ilave edilip yoğrulması, uzun süre yavaş mayalandırılması, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile yapılan ürünü,

       Ekşi MayaBuğday, nohut gibi tahıl veya unlarının su ile karıştırılarak hazırlandığı, undan ve havadan gelen yabani maya ve faydalı bakterileri içeren fermente olmuş ekşi hamuru,

       Suİnsanî tüketime uygun temiz/tabiî suyu,

       Kaya TuzuKaya, göl, nehir, deniz gibi tuz kaynaklarından elde edilen, rafine edilmemiş, ağır metal türü kirlilikler içermeyen ve katkı maddesi eklenmemiş tabiî ürünü ifade eder.

      TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

      Madde 5

a)  Ekmek iyi pişmiş olmalıdır.

b)   Tanımlarda yer alan maddeler dışında renklendirici, tatlandırıcı ve rafine şeker dâhil hiçbir katkı maddesi içermemelidir.

c)    Kendine özgü kabuğu olmalı, basık, yanık olmamalıdır.

ç)    Kesildiğinde veya bölündüğünde gözenekleri büyük, nişastanın olabildiğince parçalandığını gösteren ağ yapısında olmalı, kabukla ekmek arasında çok büyük hava boşlukları olmamalıdır.

d)   İçerisinde ekmek olması beklenmeyen hiçbir yabancı madde olmamalıdır.

e)  Ekşi maya; laboratuar ortamında üretilmiş starter kültür, instant, aktif ya da yaş fırıncı mayası içermemelidir.

f)  Un aşamasında veya hamur aşamasında herhangi bir katkı maddesi eklenmemiş olmalıdır.

f)    Un ve ekmek bir zararlı endüstriyel işleme maruz bırakılmamalıdır.

g)   Işınlama/radyasyon verme işlemi uygulanamaz.

ğ) Teflon tava ya da tepsilerde pişirilmemelidir.

h) Mümkünse taş tabanlı odun fırınlarında pişirilmelidir

      EKMEĞİN AMBALAJI

      Madde 6 – Ekmek ambalajsız satılamaz. Ekmeğin tabiî yapısını bozmayacak özellikteki Geleneksel Yönetmeliği AMBALAJ Tebliği’ne uygun standartlardaki kâğıt ambalajlarla muhafaza edilip, satışa sunulmalıdır.

      ETİKETLEME

      Madde 7 – Ekmek ambalajının etiketinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

a)   Ekmeğin hangi cins tahıldan, hangi tesiste üretildiği,

b)  Ekmeğin içeriği eksiksiz olarak,

c)   İçerdiği tahıl kaynağı tam oranıyla birlikte,

ç)  Analiz bilgileri,

d)   Yemesi sakıncalı grupların listesi,

e)    Geleneksel logosu, geleneksel sertifika numarası ve 2D QR barkodu,

f)   Üreticinin adı, iletişim bilgileri ve diğer resmi zorunlulukları taşır.

g)  Geleneksel sertifika kullanım süresi sona erdiğinde veya iptal edildiğinde Geleneksel logosu etiketten kaldırılır.

ğ) Tamamı tek tahıl türü olmayan karışım ürünlerinde tahıl adı değil yarından fazlasını oluşturan tahılın adına (‘çavdar ekmeği’ değil ‘çavdarlı ekmek’ gibi) lı/lu ibaresi eklenmelidir.

      MUHAFAZA VE TAŞINMASI

      Madde 8 – Muhafaza ve taşınmasında da üretimdeki hassasiyetlerin gösterilmesi gereklidir. Paketleme, depolama, nakliye süreçlerinde tüm temizlik kurallarına uyulması, koku ve kimyasal etkileşimi ile güneşten korunması, +4°C ila +22°C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilmesi, belirgin ısıl değişkenliği olan ortamlardan uzak tutulması zorunludur.

      YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

      Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.org.tr İnternet adresinde yayınlanır.

      YÜRÜTME

      Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.