Temizlik Mâmülleri Tebliği

GELENEKSEL YÖNETMELİĞİ
TEMİZLİK MÂMULLERİ TEBLİĞİ
 15.10.2022 / Rev. 01
 
       AMAÇ
      Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliğine göre sertifikalandırılacak temizlik mâmullerinin taşıması gereken esasları belirlemektir.

       KAPSAM
       Madde 2 – Bu Tebliğ, insan ve hayvanlar ile eşya ve âletlerin temizlenmesi için tüketime arz edilen temizlik mâmüllerini kapsar.

       DAYANAK
       Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81860 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
       TANIMLAR
       Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;
 
       Temizlik mâmulü: İnsan bedeni, çamaşır, bulaşık, ev, eşya ve diğer araç gereçleri kirlerden arındırma maksadıyla îmâl edilen maddeyi,
 
       Sabun: Temizlik mâmulü olarak îmâl edilmiş katı, sıvı ve yumuşak jel kıvamındaki mâmulünü,
 
       Şampuan: İnsanların özellikle baş olmak üzere beden temizliği için üretilen muhtelif tabiî katkılar ihtiva eden sıvı temizleyiciyi,
 
       Deterjan: Kıyafetler ve diğer tekstil ürünlerini elde veya çamaşır makinesi yardımı ile temizlemeye yönelik üretilen toz ve sıvı haldeki temizlik mâmulünü,
 
       Katkı maddesi: Sabun, deterjan ve şampuan gibi temizlik mâmulünün üretiminde kullanılan yardımcı maddelerini,
 
       Yabancı madde: Temizlik mâmulünün üretiminde kullanılmaması gereken her nevi gayritabiî maddelerini,
 
       Soğuk üretim: Yağın kaynatmaksızın mekân ısısında sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit eklenip emülsifiye edilerek katılaştırılmasını,
 
       Sıcak üretim: Yağın kaynatılarak sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit eklenip katılaştırılmasını
 
 ifade eder.
 
      TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
      Madde 5
  1. Temizlik mâmullerinde kullanılan tüm ana ve yardımcı maddeler eksiksiz olarak belirtilmelidir.
  2. İnsan ve çevre için zararlı hiçbir madde kullanılamaz.
  3. Domuz, insan ve dinlerin necis saydığı diğer canlılardan elde edilen hiçbir madde yer alamaz.
  4. Eklenecek katkı maddelerinin menşeinin belgelenmesi ve etiketinde yer alması zorunludur.
  5. Genetiği değiştirilmiş enzim, yağ, aroma verici ve benzeri ürünler kullanılamaz.
  6. İnsan ve çevre sağlığı için zararsız olduğu ispatlanmamış hiçbir madde ve sentetik parfüm eklenemez.
  7. Atık ve geri dönüşüme tabi tutulmuş yağlar kullanılamaz.
 
       ÜRÜNÜN AMBALAJI
       Madde 6 – Ambalajlı veya ambalajsız satılabilir ancak mâmulün etiketlenmesi zorunludur. Temizlik mâmullerinden katı ve toz olanlar kâğıt ambalajlarda, yıkanmaya mahsus hamam gibi yerlerde (can güvenliği nedeniyle) sıvı olan temizlik mâmulleri ise bir istisna olarak mukavemetli karton kâğıt, paslanmaz çelik, ahşabın yanı sıra ürünün mahiyetini bozmayacak evsaftaki plastik veya plastik kaplı cam ambalajlarda muhafaza edilip satışa sunulmalıdır.
    
       ETİKETLEME
       Madde 7
  1. Üründe yer alan tüm maddelerin menşeinin, üretim tekniğinin, kimlerce kullanılabileceği ve/veya kullanılamayacağının etikete yazılması zorunludur.
  2. Kullanılan maddelerin nispetleri belirtilmelidir.
  3. Etikette gerçeğe aykırı bilgi yer alamaz.
ç)    Geleneksel logosu, geleneksel sertifika numarası ve 2D QR barkodu yer alır.
d) Üreticinin adı, iletişim bilgileri ve diğer resmî zorunlulukları taşır.
e) Geleneksel sertifika kullanım süresi sona erdiğinde veya iptal edildiğinde Geleneksel logosu etiketten derhal kaldırılır. Basılı materyal varsa etiketin üstü görünmeyecek şekilde kapatılır ve sertifikanın iptal edildiği belirtilerek kullanılabilir.
 
      MUHAFAZA VE TAŞINMASI
      Madde 8 – Muhafaza ve taşınmasında da üretimdeki hassasiyetlerin gösterilmesi gereklidir. Paketleme, depolama, nakliye süreçlerinde tüm temizlik kâidelerine uyulması, koku ve kimyevî etkileşimi ile güneşten korunması, nemsiz, rutubetsiz ve serinde +22°C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilmesi zorunludur. Herhangi bir yabancı madde ile teması engellenmelidir.
 
      YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK
      Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr İnternet adresinde yayınlanır.
 
      YÜRÜTME
      Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.